Artscape Norway

19/02/16 - 03/04/16
Artscape Norway

interview s Danem Mertou a Jiřím Havranem na ČT

reportáž z výstavy na ČT

reportáž z konference na ČT

trailer projektu

 

Přesahy výtvarných aspektů do veřejného prostoru a krajiny v Norsku jako inspirace pro Českou Republiku.

Projekt podpořený v rámci EHP, program CZ 06 – kulturní dědictví a současné umění. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

Mezinárodní projekt, který pomocí média fotografie, dokumentu a videoartu představí výtvarné aspekty uměleckých děl a drobné architektury, které se staly součástí norské krajiny a veřejného prostoru.

 

 

idea/

  • prezentace ojedinělého přístupu využití současného výtvarného umění v rámci zpřístupnění výjimečných lokalit na území Norska
  • fotografie jako zprostředkující a komunikační médium

 

citlivý dialog umění a krajiny

 

kultura versus příroda, umělecké intervence do materie přírody

 

architektura jako součást umění.. jako umělecký artefakt..nová estetická funkce

 

architektonické prvky na pomezí architektury a umění s estetickou kvalitou

 

putování za uměním a krajinou- jiný pohled na krajinu

 

Norské království dlouhodobě rozvíjí péči o svou kulturní krajinu a veřejný prostor prostřednictvím podpory a realizace unikátních výtvarných a architektonických počinů, které zkvalitňují život nejenom místním komunitám, ale také zahraničním návštěvníkům Norska. Např. Norské turistické trasy  jsou projektem, který se stal fenoménem v současné světové architektuře, vizuálním umění a v přístupu k modernímu a udržitelnému pojetí kulturní krajiny a nabízených služeb. Jde o Site specific instalace vytvořené pro konkrétní místo, které pracují s konkrétním geniem loci. Její součástí jsou i drobné architektury, které zpřístupňují norskou krajinu a mají nezanedbatelnou estetickou funkci v souznění s přírodní matérií dané lokality.  NTR se staly multiplikátorem lokálních aktivit, kulturních služeb a celkové kulturní, ekologické a sociální udržitelnosti. Představují tak zcela unikátní tvůrčí linku:

 

„nové vztahy – nové situace – nový kontext – nový příběh“.

 

cíl projektu/

 

mezinárodní spolupráce v rámci využití současného umění v rámci rozvoje společnosti, přenesení zkušeností do českého kulturního kontextu

 

vice/www.artscape-norway.eu/

Fotogalerie