CLOUD 69

11/09/19 - 03/11/19
Výstava
Galerie Jaroslava Fragnera
CLOUD 69

Výstava prodloužena do 3. 11. 2019!

Trailer s časosběrem z instalace výstavy a komentovanými prohlídkami

V roce 1994 spustila jedna z největších telekomunikačních společností na světě první online úložiště pojmenované jako CLOUD. Ve stejném roce si tři spolužáci z fakulty architektury  ČVUT založili vlastní ateliér A69. Začali odvíjet nekonečné kilometry skicovacího papíru s mračnem nápadů, konceptů, schémat, stavebních výkresů, náčrtů detailů, skic. Desítky realizací se už 25 let vynořují z mraku, který voní pastelkami, tužkou a giocondami, šustí v průvanu a zmuchlaný křupe pod nohama jako čerstvě napadaný sníh.  

 

zahájení výstavy v rámci Betlémské kulturní noci 10. září v 18:40

 

 

Ateliér A69 – architekti letos oslavil 25. výročí od založení. Jednak je to příležitost k malé inventuře, a hlavně je to důvod zamyšlení se. Je jasné, že ačkoliv realizace i návrhy ateliéru neztrácejí kontakt s děním na současné scéně, metody práce se začínají proti soudobým trendům vymezovat. Ani jeden ze zakladatelů ateliéru neovládá žádný z počítačových programů pro navrhování a dokumentování architektury. Všechny myšlenky vznikají na papíře, ve fyzickém modelu. Počítače slouží jen k jejich zdokumentování a ověření.

Samotná tvorba je pořád ještě hledáním, variováním, které je stále ještě rychlejší a svobodnější mimo exaktní svět jedniček a nul.

 

Výstavní koncept

„Pro tentokrát jsme se rozhodli prezentovat naši architekturu ve fázi jejího zrodu. Ponořili jsme se do archivu a rozvinuly tisíce starých skic, výkresů variant, detailů, technických řešení. Jednak nás ohromilo to množství ale hlavně všudypřítomná hravost, poetika, chuť hledání, omylů a nacházení. Skycovací papír, tzv. šmírák, nám šustil pod rukama, voněl tužkou, pastely. Uvědomili jsme si, že tohle ještě komputery neumí. A taky, že tento způsob práce se začíná vytrácet. Rozhodli jsme se tedy prezentovat právě náš způsob práce. Důsledně se přitom vyhýbáme klamům a mamům virtuality a nových médií. Prezentujeme fyzické, rukama prošlé dílo,“ říkají o výstavním konceptu A69 – architekti.

Nejde jen o jeho vizuální podobu, ale o okolnosti, které k němu patří. Skici jsou prezentovány na pruzích autentického „šmíráku“ který šustí v průvanu, voní tu čerstvě ořezané pastelky. V pozadí se ozývá zvuk tužky skicující na papír: „Zhmotnili jsme ty mraky práce tisícem a třemi sty padesáti šesti pruhy skicovacího papíru se čtyřmi sty osmdesáti šesti kresbami do podoby mraku. A trochu jízlivě jsme ho nazvali CLOUD.“

 

Pop up store

Zatímco v hlavním galerijním prostoru dominuje „oblak“ skic, instalace v předsálí jde myšlenkově ještě před jejich vznik: představuje kavárnu, ateliér, knihkupectví či design shop. Pokud v někom výstava vzbudí si taky zaskicovat, tady dostane vše co k tomu potřebuje.

 

Kniha

Při příležitosti výstavy vychází i kniha skic s názvem Ruční práce. Tři stovky skic vybraných architekty ve spolupráci s publicistou Petrem Volfem a grafikem Tomášem Machkem (Side 2) vycházejí v architektonické edici vydavatelství Kant. Knížka – skicák tvoří samostatný příběh – of-cloud, přívalový déšť, který „napršel“ z mraku 69. Kniha je unikátním svědectvím pětadvacetileté tvorby A69 – architekti, ilustrující jejich architektonické, koncepční i výtvarné myšlení.

 

Parfém

A69 – architekti svým dílům a myšlenkám prezentovaným v rámci výstavy přidávají další rozměr: vůni. Ve spolupráci s Kateřinou Šantrochovou provoněli výstavou odérem čerstvě ořezaných pastelek a take vyvinuli speciální řadu parfémů inspirovaných osobnostmi architektů a jejich souzněním pojmenovaným LIBELA.

 

 

 

 

A69 – architekti, s.r.o.

/ Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig

www.a69.cz

Bezprostředně po absolvování Fakulty architektury ČVUT v roce 1994 založili ing.arch. Boris Redčenkov (*1969) a ing.arch. Prokop Tomášek (*1969) ATELIER 69 - ARCHITEKTI. V roce 1997 se stal partnerem ing.arch. Jaroslav Wertig (*1969). V roce 2003 se ATELIER 69 - ARCHITEKTI transformoval na A69 - architekti s.r.o..

Všechny tři architekty spojuje kromě roku narození ambice vytvářet autorskou architekturu reagující na místo, čas a okolnosti jejího vzniku.
Za dobu trvání má za sebou ateliér desítky realizací a stovky projektů všech rozsahů, velikostí a typologických druhů. Kromě samotného navrhování a realizování staveb se členové ateliéru věnují publikační, popularizační a pedagogické činnosti.

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov (*1969, Cheb)
autorizovaný architekt České komory architektů, absolvoval v roce 1994 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru prof. Ladislava Lábuse. Od roku 2013 vede vlastní ateliér na FA ČVUT.

Ing. arch. Prokop Tomášek (*1969, Liberec)
absolvoval v roce 1994 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru prof. Ladislava Lábuse.

Ing. arch. Jaroslav Wertig (*1969, Cheb)
absolvoval v roce 1997 na Fakultě architektury ČVUT v ateliéru prof. Ladislava Lábuse. Od roku 2010 vede vlastní ateliér na Architektonickém Institutu v Praze. 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ CLOUD 69

 

18. 9. v 18 h  Procházka v oblaku – komentovaná prohlídka pro studenty architektury v AJ s Jaroslavem Wertigem

22. 9. v 18 h  Hlava, srdce, základ – architektura parfému Kateřiny Šantrochové

26. 9. v 18 h  Procházka v oblaku – komentovaná prohlídka s A69 s Borisem Redčenkovem, Prokopem Tomáškem a Jaroslavem Wertigem

8. 10. v 18 h  Hlava, srdce, základ – architektura parfému Kateřiny Šantrochové

9. 10. v 18 h  Napínavej večer – zapomenuté výtvarné techniky s Prokopem Tomáškem

17. 10. v 11–13 h  Architektura prochází žaludkem – A69 backstage vaří oběd

17. 10. v 18 h  Psát architekturu – hovory Petra Volfa a Jaroslava Wertiga

24. 10. v 18 h  Procházka v oblaku – komentovaná prohlídka pro studenty architektury s Borisem Redčenkovem

 

Doprovodný program je zdarma

Fotogalerie