KNESL + KYNČL ARCHITEKTI

02/02/13 - 03/03/13
KNESL + KYNČL ARCHITEKTI

KNESL + KYNČL ARCHITEKTI 2001 - 2012 / MEZI MĚSTEM A DOMEM

 

Atelier dvou zajímavých a výrazných osobností na brněnské scéně nikdy nepředstavoval ve své tvorbě avantgardu. Jejich realizace se vyznačují střídmostí a především kvalitou. Jejich záběr sahá od urbanistických celků, přes bytové domy až k menším rodinným domům. Stálá kvalita, to je krédo tohoto studia.

MOTTO:

 

"mezi městem a domem"

 

Vždy nás zajímá nejdřív místo, kde má dům vzniknout, jeho vazby a souvislosti. Dům není socha, není tu pouze sám pro sebe, vždy je součástí města či krajiny. Proto se také zabýváme kompletní škálou architektonických prací a poloh – od územního plánování po detail a od teorie po realizaci. Naší ideální zakázkou je „městský projekt“, v Bohigasově slova smyslu – stavba, kde se vzájemně proplétá dům s městem a potkává veřejné se soukromým.

 

TEXT K VÝSTAVĚ:

 

Výstava měla být původně jakýmsi ohlédnutím za desetiletím naší společné práce, ale díky tomu, že se termín stále odsouval, uvědomili jsme si, že nechceme, aby byla jenom pouhou retrospektivou. V každodenním shonu není čas se zastavit a věci, o kterých přemýšlíme a o kterých se bavíme naformulovat a utřídit. Proto jsme tuto výstavu pojali jako příležitost splnit alespoň některé vnitřní resty.

 

Je nám blízká obecně srozumitelná výpověď a proto máme rádi klasické výstavy, kde si člověk může prohlédnout něco víc než jen pár módních fotek, kterých jsou plné časopisy a internet, či nějakou extravagantní expozici. Proto se snažíme ukázat jak přemýšlíme, o čem přemýšlíme, vyložit co děláme, proč to děláme a co nás zaměstnává.

 

K představení způsobu myšlení jsou asi nejvhodnější soutěžní projekty, ve kterých je původní idea zobrazena v krystalické podobě, ještě nezakalená projednáváním, optimalizováním, způsobem realizace apod. Prostřednictvím pěti soutěžních návrhů a tří jiných typů projektů se pokoušíme představit způsob našich mentálních postupů, který lze zkráceně postihnout mottem „Mezi městem a domem“. 

 

CV

 

knesl + kynčl architekti

 

Kancelář založili v roce 2001 Jiří Knesl a Jakub Kynčl. Počátkem roku 2003 byla kancelář transformována z volného sdružení architektů na společnost s ručením omezeným. Kancelář sídlí v České republice v Brně a v současné době čítá cca 20 architektů a dalších spolupracovníků. Na zajištění komplexnosti zakázek se podílí stálý tým specializovaných spolupracujících firem.

 

jiří knesl narozen 1968 v Brně, Česká republika

 

1982–1986 gymnázium v Bučovicích

1986–1991 FA VUT v Brně, diplomní projekt u Prof. Jiřího Gřegorčíka

1991–1994 praxe v UAD studiu v Brně

1994–2001 soukromá architektonická praxe

1998–2009 odborný asistent na FA VUT v Brně

1998–2009 člen Akademického senátu FA VUT v Brně

1999 autorizovaný architekt České komory architektů 02 724

2001 partner KNESL+KYNČL s.r.o.

2002–2005 předseda Akademického senátu, člen kolegia děkana FA VUT v Brně

 

jakub kynčl narozen 1971 v Brně, Česká republika

 

1985–1989 gymnázium na třídě kapitána Jaroše v Brně

1989–1994 FA VUT v Brně, diplomní projekt u Prof. Jiřího Gřegorčíka

1995–1997 praxe v Ateliéru ERA v Brně

1997–2001 soukromá architektonická praxe

1997–2002 doktorand na FA VUT v Brně u Prof. Ivana Rullera

1997–2007 odborný asistent na FA VUT v Brně 1997–2000 proděkan pro zahraniční styky, člen kolegia děkana FA VUT v Brně 1997–2000 člen vědecké rady na FA VUT v Brně

1998 autorizovaný architekt České komory architektů 02 672

1998 člen DOCOMOMO International a sekretář DOCOMOMO CZ

1998–2008 člen redakční rady časopisu Stavba

2001 partner KNESL+KYNČL s.r.o.

2002–2009 člen Akademického senátu FA VUT v Brně 2004–2010 člen Registrační komise DOCOMOMO International

2007–2009 docent na FA VUT v Brně

2007–2009 vedoucí Ústavu navrhování II na FA VUT v Brně 2010 člen vědecké rady na FA VUT v Brně

2011 člen dozorčí rady NČA

Fotogalerie