LFP 2015 / Shared Cities

10/07/15 - 26/08/15
LFP 2015 / Shared Cities

Shared Cities / Sdílená města

 

Evropská cena za městský veřejný prostor 2014

Evropská cena za městský veřejný prostor je iniciativou Centra současné kultury v Barceloně (CCCB), která se koná jednou za dva roky a snaží se upozornit na důležitost veřejného prostoru v demokratickém životě měst.

WWW.PUBLICSPACE.ORG

Podoba města úzce souvisí s demokracií. Taková je teze Ceny, která od roku 2000 oceňuje a propaguje procesy transformace a zlepšování veřejných prostranství v Evropě.

Města mají k idylickému ráji daleko. Nyní, kdy více než polovina světové populace žije v městském prostředí, se města potýkají s hrozbami, které přináší vážné obavy o jejich budoucnost. V Evropě vznikla v průběhu dějin města, jež mohou být příkladem z hlediska hustoty osídlení, lidského měřítka či provázanosti, avšak vždy je zde riziko ztráty tohoto stavu. Horentní růst, sociální a prostorová segregace, zanedbávání periferních oblastí a převaha osobních vozidel jsou jen některé z problémů, které v současné době ohrožují ideály rovnosti a svobody, spojené s evropským městem od jeho počátků.

Evropa však naštěstí ve svých veřejných prostranstvích nabízí mnoho obdivuhodných příkladů zlepšení. Tato díla odkazují, s citlivostí ke svému okolí, na politické a společenské rozměry městských prostorů. Ohlíží se s respektem do minulosti a zároveň nabízí udržitelná řešení pro budoucí generace. Ztělesňují osvědčené postupy zohledňující daná omezení, považují okrajové zóny města za součást jeho identity a uvědomují si, že kontakt s přírodou a s vodou musí být v zájmu všech zachován a integrován. Tyto návrhy chápou veřejný prostor jako místo pro rovnost, přerozdělování zdrojů a uznání menšin. Jedná se o intervence upřednostňující dostupnost před bariérami všeho druhu, které podporují přivlastnění města jeho občany. Od Glasgow po Istanbul a od Lisabonu po Bukurešť se Evropská cena za městský veřejný prostor stala privilegovanou observatoří problémů a řešení, jež začínají být pro evropská města typická.

„Sdílená města“ je výstava 25 nejlepších prací přihlášených na osmé udělení Ceny, které CCCB organizuje spolu s Nadací architektury v Londýně, Centrem architektury ve Vídni, Muzeem architektury a národního dědictví v Paříži, Muzeem finské architektury v Helsinkách, Muzeem architektury a designu v Lublani a Německým muzeem architektury ve Frankfurtu nad Mohanem.

 

Více na: http://www.publicspace.org/en/prize

 

Vítězné projekty (ex aequo)/

„Propletené údolí“, Elx, Španělsko

Marseille, renovace přístavu Vieux-Port, Francie

 

Zvláštní ocenění/

Altach, islámský hřbitov, Rakousko

Londýn, zpřístupnění mokřadů Rainham, Velká Británie

Helsinki, koridor „Baana“ pro chodce a cyklisty, Finsko

Ripoll, divadlo „La Lira“, Španělsko

 

Finalisté/

Kodaň, víceúčelová hala střední školy, Gammel Hellerup, Dánsko

Helsingør, Dánské námořní muzeum, Dánsko

Mnichov, experimentální výstavní prostor „Schaustelle“, Německo

Rotterdam, „Spojené město“, Nizozemí

Gent, střecha nad trhem v centru starého města, Belgie

Rotterdam, „Vodní náměstí“, Nizozemí

Paříž, rekonstrukce Náměstí republiky, Francie

Gignac-la-Nerthe, pavilon v centru města, Francie

Barcelona, nový trh „Els Encants“, Španělsko

Zadar, rekonstrukce náměstí Petra Zoraniće, Chorvatsko

Varšava, rekreační oblasti na břehu řeky, Polsko

Palma, rekonstrukce Bašty prince (Baluard del Príncep), Španělsko

Bukurešť, veřejný bazén v ulici Verona, Rumunsko

Reghin, urbanistická restrukturalizace kanálu Mori, Rumunsko

Madrid, „Plán Cañada“, Španělsko

Londýn, „Sociální bydlení, společenský prostor“, Velká Británie

Lisabon, Renovace Ribiera das Naus, Portugalsko

Istanbul, “Okupace Gezi”, Turecko

Arbúcies, “SK8+U”, Španělsko

Fotogalerie