martin roubík. architekt / snøhetta • rom • arfo

03/10/09 - 08/11/09
Výstava
Galerie Jaroslava Fragnera
martin roubík. architekt / snøhetta • rom • arfo

Galerie Jaroslava Fragnera přibližuje osobnost a práci českého architekta Martina Roubíka (1949–2008), jehož život se z poloviny odehrál v Norsku. Výstava zároveň představuje současné profily ateliéru Snøhetta, nadace ROM a nakladatelství ARFO, které Martin Roubík v Oslu před více než dvaceti lety spoluzakládal.

 

 

pořadatelé/

Galerie Jaroslava Fragnera

Nadace české architektury

Velvyslanectví Norského království v České republice

 

Výstava se koná pod záštitou J. E. Jense Eikaase, velvyslance Norského království v České republice

 

kurátor/

Petr Pištěk

 

produkce/

Klára Pučerová

 

grafický design/

Studio Lacerta

 

spolupráce/

Karianne Pedersen/ Snohetta AS

Henrik der Minassian/ ROM for Kunst og Arkitektur

Jiří Havran/ ARFO

 

poděkování/

Regina Loukotová, Ellen Kobro, Vít Cimbura, Tomasz Kozlowski, Petra Nesvačilová, Marie Davidová

 

 

MARTIN ROUBÍK

 

Architekt Martin Roubík se narodil v Praze, kde od roku 1968 studoval na VŠUP. Po několika letech byl z politických důvodů zatčen, ze školy vyloučen a souzen. Poté emigroval do Norska.

Kromě práce architekta se v Oslu věnoval také uměleckým projektům a dalším aktivitám. Spolu s několika kolegy v roce 1987 založil a několik let také řídil nadaci ROM for arkitektur, zabývající se propagací architektury. Stejná skupina stojí také za vznikem ateliéru Snøhetta, kde český architekt deset let figuroval jako partner. Spolu s krajanem Jiřím Havranem rovněž založil fotografické studio –  a později nakladatelství –  ARFO.

V roce 1999 se Martin Roubík natrvalo vrátil do Prahy, kde provozoval architektonickou praxi s Reginou Loukotovou. Tým pod jejich vedením v roce 2003 získal čestné uznání ve finále mezinárodní soutěže na Velké egyptské muzeum.

 

SNØHETTA

Snøhetta je renomovaný norský architektonický ateliér, který proslul již krátce po svém vzniku v roce 1989 díky překvapivému vítězství ve velké mezinárodní soutěži na budovu nové Alexandrijské knihovny. 

Již od svého vzniku se Snøhetta soustředí na spojení architektury a krajinářství. Architekti zabývající se krajinou a interiérem dnes tvoří celou čtvrtinu společnosti a přímo spolupracují s ostatními. Místo a kontext jsou vždy jedinečné a představují zásadní východisko každého návrhu. Snøhetta si rovněž zakládá na týmové práci a do celého návrhového procesu co možná největší měrou vstupují všichni zúčastnění – od klienta až po stavitele. Již ve fázi konceptu se zapojují i výtvarní umělci.

Dnes má Snøhetta v pobočkách v Oslu a New Yorku celkem více než stovku zaměstnanců, z velké části cizinců, a pracuje na zakázkách po celém světě. Kromě dvaceti let od svého založení mohl ateliér letos v květnu slavit také zisk Ceny Evropské unie za současnou architekturu –  Mies van der Rohe Award 2009, jež byla udělena budově Norské národní opery a baletu v Oslu. 

 

ROM

Nadace ROM for Kunst og Arkitektur (Prostor pro umění a architekturu) vznikla v roce 2005. Původní „Galleri ROM for arkitektur“, založená v druhé polovině osmdesátých let,  a „Institutt for Romkunst“ byly sloučeny do jedné neziskové organizace, již v současnosti vede Henrik der Minassian. Její činnost je financována, kromě fondů, soukromých darů a sponzoringu, také přímo z norského státního  rozpočtu. Od téhož roku sídlí galerie v centru Osla v bývalé tovární budově, která po konverzi poskytuje pro výstavní činnost a kancelářské zázemí jednoduchý prostor: celkem 260 m2 ve dvou podlažích. Pro větší instalace nebo malé stavby se využívá také galerijní dvůr. 

Program galerie ROM zahrnuje výstavy, semináře, workshopy a přednášky; obecně se soustředí především na prolínání současného umění a architektury. Tomuto zaměření odpovídá i široké spektrum projektů i jejich měřítek –  od jednoduché prostorové tvorby a analýzy přes výzkum krajiny a její role v umění a architektuře až po perspektivu těchto oborů v rámci současného urbanismu a  globalizovaného světa. 

 

ARFO

Současné nakladatelství ARFO založil Jiří Havran, přední norský fotograf architektury, pocházející z Československa, jako osobní firmu v roce 1996. Jméno původní společnosti zůstalo zachováno a byl k němu doplněn podtitul forlag for arkitektur og kunst (nakladatelství architektury a umění). Později Jiří Havran pod stejnou značku začlenil i vlastní fotografickou praxi. 

Většinu produkce tvoří knihy o památkách tradiční architektury, v ucelených edičních řadách. První z nich (1996–1998) přibližuje norská města a jejich historické části – Ålesund, Røros, Bergen, Trondheim, Arendal a Oslo. Ze stejného období však pochází také kniha o architektuře moderního kostelaSt Hallvard kirke og kloster, jejíž předmluvu napsal Christian Norberg-Schulz. 

Druhou část produkce nakladatelství (2000–2008) představuje zejména série Kirker i Norge, (Kostely v Norsku), obsahující šest chronologicky řazených svazků, ale také např. historicko-umělecká kniha „En reise i Sameland (Cesta Laponskem).

V příštích letech se ARFO bude zaměřovat na dějiny umění v různých krajích Norska. 

 

Fotogalerie