MÍSTO TVAR PROGRAM /KONVERZE – tábor

MÍSTO TVAR PROGRAM /KONVERZE – tábor

link na výstavu na stránkách VCPD FA ČVUT v Praze

 

link na festival Transforma

 

REPRÍZA výstavy  Architektura konverzí/ místo_tvar_program   

 

… v situaci sice poznamenané demolicemi a chátráním industriálních objektů, pod tlakem bourání a uvolňování stavebních parcel, po letech už ale také s rozpoznanými hodnotami –

 

významu místa,

pozoruhodnosti tvaru,

smyslu příštího programu.

 

S architekturou konverzí, výsledkem i důsledkem hledání východiska, balancování mezi památkovou ochranou, autorskou intervencí, pragmatickou recyklací. Příležitost pro naplnění ambicí, uměleckého záměru i podnikatelského cíle. Také spontánní úsilí zachovat, co ještě lze. Odezva proměnlivé společenské atmosféry, vztahu k prostředí, obecnější tendence architektonické tvorby v konkrétním, mnohdy polemickém kontextu.

 

Výstava projektů realizovaných během pěti let (2015–2020) navazuje na předchozí akce uplynulého třicetiletí, od první Industriální architektura / nevyužité dědictví, přes 12 let poté, Industriální stopy, Co jsme si zbořili, až po výstavy architektury konverzí z let 2005 a 2014.

 

Součást projektu MK ČR v rámci programu aplikovaného výzkumu NAKI II (DG16P02H001) Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa.

 

více: https://archiv.architectura.cz/archiv/misto-tvar-program-konverze/

publikace: https://archiv.architectura.cz/publikace/industrialni-situace-misto_tvar_program-architektura-konverzi-/

Fotogalerie