Pražské stavební předpisy: Nepozastavit, ale novelizovat!

22/12/14 - 31/03/15
Pražské stavební předpisy: Nepozastavit, ale novelizovat!

Petice proti pozastavení Pražských stavebních předpisů.

 
 
V Praze dne 22. prosince 2014
 
Vážená paní ministryně, vážená paní primátorko,
vážení radní a zastupitelé hl. města Praha.
 
Obracíme se na Vás ve věci diskutovaného pozastavení účinnosti Pražských stavebních předpisů. Zvažte, prosím, namísto pozastavení účinnnosti, použít formu novely předpisu, jako přechodného opatření. Například návrh technické novely z prosince 2014, který zohledňuje podmínky výzvy Ministerstva pro místní rozvoj, umožňuje zachování právní kontinuity, včetně dvouletého přechodového období.
 
Pozastavení účinnosti by destabilizovalo legislativní prostředí v oblasti rozvoje území Hlavního města. V krátké době by byly v Praze postupně účinné tři různé stavební předpisy (stará vyhláška č. 26/1999 Sb. OTPP, PSP a celostátní vyhlášky) a vznikla by tak nejednoznačnost ve výstavbě a povolování staveb, se všemi negativními důsledky, mj. i na kvalitu života v hlavním městě.
 
Protože se problematika Pražských stavebních předpisů dotýká života všech obyvatel hlavního města Prahy a vnímáme ji jako celospolečenskou záležitost, žádáme o pokračování konstruktivního dialogu a efektivní spolupráce mezi experty, vedením města a veřejností, které jsou nevyhnutelnou podmínkou uplatňování a rozvíjení dlouhodobých strategií rozvoje města.
 
Podporujeme již podniknuté vstřícné kroky k vzájemné dohodě ze strany Ministerstva pro místní rozvoj i hl. m. Prahy a věříme, že tento postup je správnou cestou k nalezení funkčního modelu Pražských stavebních předpisů.
 
S úctou,
 
doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Int’l. Assoc. AIA, architekt
doc. Ing. arch. Miroslav Cikán, architekt
Ing. arch. Igor Kovačević, architekt
Ing. arch. Petr Lešek, architekt
Ing. arch. Regina Loukotová, architektka, rektorka ARCHIP
Ing. arch. Karel Maier, profesor FA ČVUT
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt, programový ředitel festivalu reSITE
Ing. arch. Boris Redčenkov, architekt
Ing. Milota Sidorová, PhD., krajinná architektka, koordinátorka festivalu reSITE
Ing. arch. Josef Smola, architekt
Ing. arch. Kristýna Stará, architektka
Bc. Karolína Vojáčková, architektka
Ing. arch. Michal Volf, architekt, člen představenstva ČKA

Fotogalerie