Pražský funkcionalismus - tradice a současné ozvěny, Museo de la Ciudad

05/11/11 - 08/01/12
Pražský funkcionalismus - tradice a současné ozvěny, Museo de la Ciudad

Purismus, konstruktivismus, racionalismus či funkcionalismus jsou pojmy, které se snaží pojmenovat různé aspekty pozoruhodného fenoménu, který doslova zachvátil evropskou architektonickou scénu ve dvacátých letech 20. století.

 

Jedním z hlavních uměleckých center, kde se toto nové pojetí architektury rozvíjelo, byla od počátku Praha. Funkcionalismus zde nebyl jen pasivně přijímán, ale byl tu prakticky i teoreticky rozvíjen. Díky talentu a nadšení celé generace mladých architektů se Praha stala architektonickou laboratoří, jejíž význam zdaleka přesáhl československé hranice.Praha byla vedle Brna a Zlína za první republiky centrem české a evropské funkcionalistické architektury, což dokládá i vznik „Osady Baba“ a její nezaměnitelná úloha v rámci vývoje české moderní a současné architektury. Některé pražské funkcionalistické realizace patří k perlám světové moderní architektury.Střízlivá linie české architektury, která byla v uplynulých dvou dekádách jejím nejvýraznějším proudem, je nepochybně ovlivněna právě dědictvím předválečného funkcionalismu – dědictvím mnohokrát resuscitovaným, modifikovaným a tvořivě rozvíjeným. Do tohoto širokého a vnitřně diferencovaného proudu lze jistě zařadit současné pražské stavby, jež prezentuje druhá část výstavy. Základní ideou této výstavy je představit tento zlatý fond z dějin české a pražské architektury i současnou produkci ovlivněnou funkcionalistickým archetypem.


Návštěvníci se budou moci seznámit například s nejznámější pražskou moderní stavbou z meziválečného období Mullerovou vilou od Adolfa Loose, mistrovským dílem českého funkcionalismu budovou spolku výtvarných umělců Mánes od Otakara Novotného, katolickým chrámem s. Václava od Josefa Gočára, Vilovou kolonií na Babě a dalšími významnými projekty a realizacemi pražského funkcionalismu. Architektura současnosti bude prezentována např. Palácem Euro (DaM), Muzo centrum (Stanislav Fiala, D3A, puristickou stanicí metra Kolbenova (DUM architekti) či rodinnými domy a vilami.Výstava byla připravena Galerií Jaroslava Fragnera za odborné a kurátorské asistence předních českých teoretiků architektury Zdeňka Lukeše a Petra Kratochvíla.

Fotogalerie