z galerie VEN! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 [cz-en]

z galerie VEN! Umění v českém veřejném prostoru po roce 1989 [cz-en]

EDITOŘI Klára Pučerová, Petr Kratochvíl, Dan Merta, Petra Vlachynská

TEXTY Petr Kratochvíl, Petra Vlachynská, Ludvík Hlaváček, Dan Merta, Denisa Václavová, Radoslava Schmelzová, Marie Foltýnová, Radek Horáček, Tomáš Knoflíček, Kateřina Kostková, Klára Pučerová

JAZYKOVÁ REDAKCE Jana Palacká, Klára Pučerová (CZ)

JMENNÝ REJSTŘÍK Hana Sedláčková

PŘEKLAD Rani Tolimat, Tomáš Tolimat, Vít Zelinka

GRAFICKÁ ÚPRAVA Anna Gutová, Richard Vojtěch

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE Roman Souček

TISK Akontext, s. r. o.

Vydání první Praha 2022

ISBN 978-80-88161-17-2

Počet stran  332

Formát 205×216 mm

 

V PRODEJI OD  4. SRPNA

 

Kniha je součástí výstavy, která se koná pod záštitou ministra pro evropské záležitosti pana doc. PhDr. Mikuláš Beka, Ph.D.

 

Podpořili ji Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Hlavní město Praha, Středočeský kraj, Městská část Praha 1, Nadace české architektury, Fakulta umění a architektura FUA TUL a Strategie AV21 (projekt „Umění ve městě – město v umění“).

 

 

Veřejný prostor a umění mají jedno společné – slouží komunikaci. Město poskytuje veřejný prostor fyzickému pohybu, chůzi, dopravě, ale i setkávání a navazování sociálních kontaktů, je místem vyslovené i mlčenlivé vzájemné komunikace lidí. Umělecká díla vystavená pod širým nebem hrají v utváření tohoto veřejného prostoru komunikace důležitou roli. Oslovují procházející diváky, připomínají cosi ze společné minulosti komunity a posilují tak identitu místa, nebo naopak probouzejí veřejnou debatu provokativně novými tématy. Komunikují však nejen s lidmi, ale i s okolními stavbami a fyzickým prostorem města, jemuž vtiskují důležité akcenty, povyšují jeho estetickou úroveň. Právě tyto dvě role uměleckých děl ve veřejném prostoru jsou osou našeho projektu. Zajímalo nás, jak umělecká díla vnášejí do veřejného prostoru témata veřejného zájmu a jak dotvářejí fyzickou tvář města, ať formou stálých objektů, dočasných uměleckých intervencí, venkovních galerií nebo sochařských festivalů. Ve čtyřech oddílech je představeno přes 60 uměleckých děl, jež byla vytvořena po roce 1989, krátký historický úvod připomíná i starší období od 60. let. Eseje pak reflektují toto téma z různých perspektiv – z hlediska smyslu a role uměleckých děl ve veřejném prostoru, jednotlivých forem uměleckých intervencí, historického vývoje i situace ve vybraných městech i v krajině.

 

Matej Al-Ali, Ateliér SAD, Tomáš Beneš, David Böhm & Jiří Franta, Eugen Brikcius, Ondřej Císler, Lubomír Čermák, David Černý, Jiří David, Federico Díaz, Lea Dostálová, Petr Dub, ellement architects, Epos 257, Festival Kukačka, Festival m³ – Umění v prostoru, Festival nahých forem, Václav Fiala, Vojtěch Fröhlich, Vladislav Gajda, Kurt Gebauer, Galerie Artwall, Guma Guar, Miloslav Sonny Halas, Radim Hanke, Lukáš Houdek, Dalibor Chatrný, Miloslav Chlupáč, Magdalena Jetelová, Miroslav Jirava, Pavla Voborník Kačírková, Čestmír Kafka, Ivan Kafka, Marian Karel, Krištof Kintera, Lenka Klodová, Eva Kmentová, Milan Knížák, Marius Kotrba, Jiří Kovanda, Kuba & Pilař architekti, Dominik Lang, Landscape festival, Milan Mikuláštík, Ondřej Mladý, Tomáš Moravec, Jakub Nepraš, Karel Nepraš, Jiří Novák, Vratislav Karel Novák, Libor Novotný, Ivar Otruba, Performance Festival Malamut, Petr Pištěk, ProLuka, Jiří Příhoda, Rafani, Karel Rechlík, Lukáš Rittstein, Jaroslav Róna, Viktor Rudiš, Tomáš & Ivan Rullerové, Zorka Ságlová, Pavla Sceranková, Signal festival, Skupina Ládví, Sochy v ulicích – Brno Art Open, Sporadical, Jan a Petr Stolínové, Jan Šimánek, Čestmír Suška, Zdeněk Sýkora, Kateřina Šedá, Miloš Šejn, Jan Šépka, Šrámková architekti, Ivana Šrámková, Dagmar Šubrtová, Benedikt Tolar, Vladimír Turner, Maxim Velčovský, Aleš Veselý, Margita Titlová Ylovsky, Dušan Zahoranský, Olbram Zoubek, Václav Zůna, Ztohoven

Fotogalerie