ZA PRAVDU…

11/09/19 - 10/10/19
Výstava
Lapidárium Betlémské kaple
ZA PRAVDU…

www.zapravdu.cz

 

místo / Lapidárium a dvorní trakt Betlémské kaple

zahájení / 10. září v rámci 8. Betlémské kulturní noci, koncert Jan Bartoš, Vladivojna La Chia & 4Trio, Michal Ambrož & Hudba Praha, DJ Josef Sedloň, performance Jiří Skála, Rafani

koncept / Milena Bartlová, Tomáš Pospiszyl, Filip Šenk, Dan Merta

architekt / Jan Stolín

grafický design / Štěpán Malovec, Martin Odehnal

videodokument / Jan Strejcovský ►►► ukázka zde ◄◄◄

 

 

►►Lapidárium Betlémské kaple / vstup zdarma / 11–18 hodin

otevřeno denně 11. září–10. října 

►►Betlémská kaple / vstup 30 Kč / 11–18 hodin

otevřeno v září 12.–15.,20.–23., 29.–30.

otevřeno v říjnu 1., 2., 10. 

 

 

16. 9.  moderovaná debata / areál Betlémské kaple, 19 h

moderuje Petr Fischer

Milena Bartlová, Karel Hvížďala, Patrik Ouředník, Tomáš Pospiszyl, Jiří Přibáň, Michael Žantovský

Doba, kterou dnes žijeme, je možná až příliš často ad nauseam charakterizovaná tím, že přichází „po něčem“. Je jednoduše POST-post-faktická, post-pravdivá, post-dějinná. Co to ale znamená, že fakta, pravda, dějiny zůstaly někde tam, zatímco my míříme přesně opačným směrem, jinam? Podobáme se Kleeovu Novému Andělovi, jak ho v úvahách o dějinách popisuje Walter Benjamin, andělu, který se v letu otáčí za troskami minulosti, a dopředu se dívá zády? Jsme proti starým pomníkům a strašidlům dějin, které v poslední době tak moc rozptylují společnost, podobně bezmocní? A jsme při pohledu dopředu skutečně tak slepí?

►►► záznam zde ◄◄◄

 

 

 

24. 9.  moderovaná debata / pravda v architektuře /  areál Betlémské kaple, 19 h

moderuje Filip Šenk

Ivan Blecha, Petr Kratochvíl, Ladislav Lábus, Pavla Melková, Jindřich Vybíral

Pravda v architektuře se v určitých obdobích stávala přímo ideovým programem architektonického myšlení. Nechceme se ale zabývat jen minulostí, a proto se diskuze zaměří na současnost. Jak může architektura ovlivnit kvalitu života jedince? Nakolik prostředí každodennosti přispívá a nakolik vůbec může přispívat k orientaci jedince v současném světě? Proč u nás chybí výrazné polistopadové veřejné stavby? Nejen nad těmito otázkami se budou zamýšlet ve společné diskuzi významné postavy současného myšlení architektury Pavla Melková, Ladislav Lábus, Jindřich Vybíral, Petr Kratochvíl a Ivan Blecha.

 

 

 

25. 9. moderovaná debata / pravda v umění / areál Betlémské kaple, 18 h

moderuje Václav Janoščík          

Milena Bartlová, Stanislav Kolíbal, David Kořínek, Terezie Nekvindová

Umělci byli mezi prvními, kdo se zbavili práce s pravdou a spolu s ní i problémy realismu, génia či talentu (které byly chápány právě jako schopnost odkrývání pravd o světě i lidském nitru). Po pravdě přišli různé metody, diskurzy, fenomény, obraty (lingvistický, edukativní, kolaborativní …), prožitky, citlivosti a naladění.

Pozornost se postupně přesunula od velkých a univerzálních pravd, hodnot a příběhů, k menším „perspektivám“, „narativům“, menšinám, tělům, objektům, či materiálům.
Dnes možná, že žijeme v době návratů. Vrací se problémy s nacionalismy, populismy ale i s pravdou a postpravdou. Možná, že podobně se také vrací malba, socha, ale i v digitálním a novomediálním umění, jakoby se znovu-objevovaly hmotné a figurativní tendence.
Nepochybně to souvisí s novým promýšlením toho, co je to za svět, ve kterém žijeme – akcelerovaný, hypermedializovaný, a především už navždy poznamenaný klimatickými změnami a očekáváním jeho konce.
Problém realismu (spíše než pojem pravdy samotné) se vrací s plnou silou nejen v umění: Co to znamená, podávat výpověď o dnešním světě? Jakým jazykem mluvit, když se mění nejen samotný svět, ale i podmínky toho, co považujeme za svět a pravdu? Jakým způsobem se vůbec věnovat společenským, nebo opravdovým problémům a ne jen formální a insiderské diskusi uvnitř světa umění?

 

 

29. 9. filmový BLOK 1 v Kině Ponrepo / 18 h

moderují Tomáš Pospiszyl, Jan Strejcovský

J. L. Godard: Pravda (58’),

Helena Všetečková: Všichni mají pravdu (124'),

Jan Foukal: Poslední Přednáška Egona Bondyho (33’)

 

 

 

30. 9. přednáška (v anglickém jazyce) / Fakulta architektury ČVUT / 18 h       

Ákos Moravánszky: “Materiálová pravdivost” versus “Princip oblékání”. Materiálové strategie v současné architecture

 

 

 

3. 10. literárně – divadelní večer / areál Betlémské kaple, 19 h

Sektor pro hosty: Don Juan 

Petr Adámek, Jonáš Hájek, Vít Malota

Škrábanice: Michal Rataj, Jaromír Typlt

 

SEKTOR PRO HOSTY je divadelní soubor, který se věnuje především autorské politické činohře v moderním pojetí. Akcentuje myšlenkový obsah a hereckou práci, minimalismus, humor, horor, katarzi a tragické konce. DON JUAN – scénické čtení připravované inscenace nové české hry. „O čem se nedá mluvit, o tom se musí líbat.“´Nejdřív sladké polibky, potom hořké slzičky. Rozverná erotická apokalypsa, nová verze staré legendy.

Jonáš Hájek: Pocta Empedoklovi (autorské čtení)
Vít Malota: Bez obrazů navíc (autorské čtení)
Petr Adámek: Kdo je ten třetí? (Pocta I. M. Jirousovi)

 

Škrábanice je jako zvláštní útvar na pomezí hudby a poezie vychází z představy „vznikajícího rukopisu“, od prvních zběžně naškrábaných náčrtků až k souvislému textu. Zvuky, které Michal Rataj vytváří v computeru, doplňuje Jaromír Typlt svým hlasem, ale také hrou na hudební nástroje (bezpražcová baskytara, niněra) a ozvučené nalezené předměty. Setkání obou dvou autorů má povahu improvizace, kterou Michal Rataj živě uvádí do prostoru čtyřkanálového zvuku.

Škrábanice (anglicky jako Scribbles, německy Kritzeleien) vzhledem ke svému rozpětí mezi hudbou a poezií zazněla během těch 10 let jak v kontextu hudebním a zvukovém (festivaly Audio Art v Krakově, 2009, Contempuls v Praze, 2010, vs. Interpretation v Praze, 2014), tak literárním (festivaly Poesie in Bewegung v Liberci, 2014, Ars poetica, Zábřezí u Ježkova, 2016, Prague Microfestival, 2017, nebo doprovodný program k české účasti na Knižním veletrhu v Lipsku, 2019).

 

 

5. 10. filmový BLOK 2 v Kině Ponrepo / 18 h

moderují Tomáš Pospiszyl, Jan Strejcovský

Alžběta Bačíková: Lékaři (17’), Hito Steyerl: Journal No. 1 - An Artist's Impression (22’), Moritz Liewerscheidt: Jahrhundertwende (30’), Harun Farocki: Images of the World and the Inscription of War (75’)

 

 

 

10. 10. moderovaná debata /  areál Betlémské kaple, 19 h

moderuje Jakub Železný

Václav Bělohradský, Blanka Mouralová, Miroslav Petříček, Petr Pithart, Jan Sokol, Miroslav Šik

+ křest publikace Za pravdu...

+ 21.00 koncert  J.H.Krchovský & Krch-off band 

 

 

 

Základní ideou projektu, který se koná v roce možného 650. výročí narození mistra Jana Husa a 30. výročí sametové revoluce, je vytvořit za pomoci výrazných osobností vizuálního umění a architektury prostředí, kde je veden diskurz nad tématem pravdy v širším kontextu české historie.

Na fasádě Betlémské kaple byl v roce 2015 k 600. výročí upálení Jana Husa instalován objekt Ateliéru SAD. Nápis „Za pravdu“, který je vytvořen tak, že je díky dopadu slunečního světla dobře čitelný jen od května do srpna v několika odpoledních hodinách. Pěkně vyjadřuje myšlenku, že pravda sice jest, ale ne vždy je dobře vidět, protože to záleží na různých okolnostech. Když ji ale spatříme, je výzvou k následování a činu.

Havlovo „Pravda zvítězí nad lží a nenávistí“ není a nikdy nebylo skutečným politickým heslem, ale výrokem literáta, který si hraje se slovy. Proto nejprve zapadlo a později už bylo jen zesměšňováno, nebo dokonce – což je absurdita jak z Havlových her – bráno doslova a vyvraceno.  K 30. výročí listopadu 1989 by bylo možné Havlův přací konjunktiv znovu vzít, ale zacházet s ním tak, jak je mu přiměřené – básnicky, umělecky, záměrně mimo reálnou politiku.

Po postmoderním zpochybnění mocensky závazné verze pravdivosti se dnes ukazuje, že pouhá dekonstrukce sice byla nezbytná, ale stejně nezbytné je konstruovat pravdivost znovu a jinak. Nevíme ještě příliš přesně jak, ale víme, že je to naléhavě aktuální. Směr, kterým se vydat, naznačují konkrétní díla. Neříkají, co pravda je, ale to, že ve všech případech prověřování vlastní zkušenosti s nimi může díky tomu, že sdělují, co ví, a v jaké formě to ví, zvýšit schopnost čelit současnému světu.

 

Na projektu spolupracují výtvarní umělci, architekti, historici umění, filozofové a politologové

 

architekti Alena Šrámková, Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Petr Hájek, Ivan Kroupa, Petr Stolín, Miroslav Šik, Ladislav Lábus, Pavla Melková

 

umělci Zbyněk Baladrán, Martina Smutná, Jiří David, Guma Guar, Barbora Klímová, Lenka Klodová, Stanislav Kolíbal, Jiří Kovanda, Richard Loskot, Jaromír Novotný, Jan Merta, Jiří Příhoda, Rafani, Jiří Skála, Sláva Sobotovičová, Pavel Sterec, Robert Šalanda, Marek Šilpoch, Jan Šerých, Mark Thér, Martin Zet, Roman Štětina, Petr Adámek, Daniel Hanzlík

 

teoretici Miroslav Petříček, Jan Sokol, Michael Žantovský, Petr Pithart, Václav Bělohradský, Jiří Přibáň, Petr Kratochvíl, Milena Bartlová, Jindřich Vybíral, Petr Fischer, Blanka Mouralová, Karel Hvížďala, Terezie Nekvindová, Ivan Blecha, Patrik Ouředník, Václav Janoščík, Jakub Železný

 

Součástí výstavy budou debaty, filmový dokument a divadelní představení a publikace.

 

►►► https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/liberec-praha-betlemska-kaple-pitko-vynalet-technicka-univerzita.A190924_101338_liberec-zpravy_jape?

 

Fotogalerie