architektura v době pokoronavirové

15/04/20 - 31/12/21
eseje / online projekt
Galerie Jaroslava Fragnera
architektura v době pokoronavirové

Pandemie koronaviru nás opravňuje položit si otázku, jakou roli sehrává a bude sehrávat architektura v době konce tekuté modernity.

Zdá se, že modus operandi současného světa, kdy se ztrácejí jakékoli morální normy v kontextu globálního provozu, kdy spotřeba na jedno použití a nekontrolovatelný růst bohatství, který byl hlavní mantrou postkapitalistické společnosti na začátku třetího tisíciletí, stále prohlubují propast mezi chudými a bohatými, nelze dále udržet. Dočasné přerušení nomádského způsobu konzumace zážitků, zapříčiněné stále levnější mobilitou obyvatel planety, vyzývá k úvahám o změně paradigmatu uvažování o budoucí roli architektury při celosvětovém pohybu obyvatelstva, klimatických změnách a vzniku dalších pandemií.

Stojí před námi stanovení konkrétních úkolů, jak zachovat udržitelný způsob života na modré planetě. Má architektura potenciál stát se vlivným celospolečenským hráčem a pomoci formulovat odpovědi na nejdůležitější otázku: možnosti budoucího života vůbec? Má přijmout celospolečenskou normotvornou roli a nesoustředit se jen na zisk a uspokojení zbytnělého ega? Ptejme se, jaká bude funkce architektury. Může být kladným nástrojem při vytváření nových struktur a strategií pro bezpečnější způsob života? Zůstane estetika a umělecká kvalita ještě její součástí, nebo bude dominovat hodnota udržitelnosti? Co znamená takové architektonické myšlení pro lidství, prožívání sebe sama a utváření otevřené společnosti?

Dan Merta & Filip Šenk

zde issuu_fragnerka_architektura v době pokoronavirové naleznete texty těchto architektů a teoretiků:

 

Aaron Betsky

Ákos Moravánszky

Pavla Melková

Anna Háblová

Petr Vorlík

Osamu Okamura

Pavel Nasadil

Imro Vaško

Dan Merta

 

zde issuu_fragnerka_architektura v době pokoronavirové 2 naleznete texty těchto teoretiků a architektů:

 

Petr Kratochvíl

Irena Fialová

Jana Tichá

Aleš Marek

Milan Kopeček

Petr Kropp

Petr Volf

Jan Kasl

Pavel Kalina

 

zde issuu_fragnerka_architektura v době pokoronavirové 3 naleznete texty těchto teoretiků a architektů:

 

Yvette Vašourková

Matúš Dulla

Filip Šenk

Filip Landa

 

 

zde naleznete text Jana Hory issuu_fragnerka_architektura v době pokoronavirové 4

 

 

doporučujeme:

DOMUS: How should we live? Density in post-pandemic cities

ARCHIWEB: Koronavirus podle Rema Koolhaase změní architekturu